Στη φιλαρμονική «Καποδίστριας» λειτουργούν οι εξής σχολές:

  • σχολή προσχολικής μουσικής αγωγής,
  • θεωρητικών,
  • ανωτέρων θεωρητικών,
  • ιστορίας της μουσικής,
  • μορφολογίας,
  • ξύλινων πνευστών οργάνων,
  • χάλκινων πνευστών οργάνων,
  • κρουστών οργάνων,
  • σχολή μουσικής πληροφορικής και
  • μουσικής τεχνολογίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

Σε αυτές τις σχολές φοιτούν ετησίως περίπου εκατό μαθητές και το σημαντικότερο είναι πως ότι η φοίτηση για όλους ανεξαιρέτως είναι δωρεάν.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τη διάρθρωση των σχολών της φιλαρμονικής «Καποδίστριας».

  Καθηγητές Μαθητές
Προσχολικό τμήμα 4-6 ετών 1 30
Τμήμα προθεωρίας 1 15
Α' τάξη 1 40
Β' τάξη 1 25
Γ' τάξη 1 20
Ενηλίκων 1 20
  Καθηγητές Μαθητές
Φλάουτο 1 15
Όμποε 1 5
Κλαρινέτο 1 20
Σαξόφωνο 1 15
  Καθηγητές Μαθητές
Φλάουτο 1 15
Όμποε 1 5
Κλαρινέτο 1 20
Σαξόφωνο 1 15
  Καθηγητές Μαθητές
Κόρνου 2 12
Τρομπέτας 2 20
Τρομπονιού 1 14
Βαρύτονου 1 6
Αλτικόρνου 1 8
  Καθηγητές Μαθητές
  1 15
  Καθηγητές Μαθητές
  1 20