Η φιλαρμονική «Καποδίστριας» ιδρύθηκε το 1980 και αποτελεί ένα από τα κύρια και μεγαλύτερα μουσικά - πολιτιστικά σωματεία της Κέρκυρας, έχοντας σκοπό τη διατήρηση, τη βελτίωση και τη διάδοση των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου, τόσο εντός, όσο και εκτός των γεωγραφικών ορίων της Κέρκυρας.

Στην πρώτη γενική συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε  την 20η Οκτωβρίου 1979 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Ποντικονήσι» στην περιοχή του Περάματος, όλα τα µέλη που ήταν παρόντα (σαράντα οκτώ στον αριθμό), με ομόφωνη απόφαση ψήφισαν και υπέγραψαν τον κανονισμό του σωματείου που τον αποτελούσαν τριάντα τρία άρθρα. Η επίσημη αναγνώριση των διατάξεων του καταστατικού και η τελική του έγκριση έγινε µε την υπ' αρ. 5011950/18-4-1980 απόφαση του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, η οποία θεωρείται η επίσημη χρονολογία ίδρυσης της φιλαρμονικής.

Πρώτος αρχιμουσικός της φιλαρμονικής υπήρξε ο κ. Χαρίλαος Μανιατόπουλος ο οποίος ανήκε στους πρωτεργάτες της προσπάθειας για τη δημιουργία του νέου ιδρύματος και κυριολεκτικά επιστρατεύτηκε για να συμβάλει µε την πείρα του και τις ικανότητές του στις ανάγκες λειτουργίας της φιλαρμονικής. Μετά από την πάροδο δυο μηνών λειτουργίας, η νέα φιλαρμονική είχε την ευτυχία να δεχτεί στις τάξεις της και ένα άλλο έμπειρο και καταξιωμένο αρχιμουσικό, τον κ. Γεώργιο Περούλη. Η παρουσία του, σε συνδυασμό με αυτής του κ. Μανιατόπουλου, όχι µόνο ενδυνάμωσε το μουσικό σώµα από ποιοτικής απόψεως, αλλά συνέτεινε στην προσέλευση νέων παιδιών, τα οποία υπό τη καθοδήγησή τους, αλλά και με αυτή των δασκάλων τους, πλαισίωναν τους παλιούς μουσικούς και σε σύντομο χρονικό διάστημα η φιλαρμονική «Καποδίστριας» αποτέλεσε ένα πολύ αξιόμαχο και επιβλητικό μουσικό σώµα. Η πρώτη εμφάνιση του μουσικού σώματος έγινε την πρωτοχρονιά του 1981 και αποτέλεσε ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη της Κέρκυρας. Από τότε, συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις εκδηλώσεις των εθνικών και τοπικών εορτών, παρελάσεις, λιτανείες, δοξολογίες, κ.ά.

Σήμερα, Αρχιμουσικός και Διευθυντής Σχολών της φιλαρμονική «Καποδίστριας» είναι ο Δημήτριος Παπικινός, με αναπληρωτές Αρχιμουσικούς τον Γιώργο Ρέγγη και τον Νίκο Καίσαρη. Ικανοί πτυχιούχοι καθηγητές μουσικής πλαισιώνουν την τεχνική ηγεσία και μαζί φέρουν σε πέρας τόσο τις εκπαιδευτικές, όσο και τις καλλιτεχνικές υποχρεώσεις του σωματείου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συμβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία και την καλλιτεχνική λειτουργία της φιλαρμονικής τόσο του αρχιμουσικού, όσο και των καθηγητών, γίνεται αφιλοκερδώς. 

Η Φιλαρμονική Ένωση «Καποδίστριας» αποτελείται από άτομα της τοπικής κοινωνίας, κάθε ηλικίας και ανεξαρτήτου μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου. Για το λόγο αυτό, η αλληλεπίδραση με το κοινωνικό σύνολο, κατέχει στρατηγικής σημασίας θέση στη λειτουργία της. Βασικό προσανατολισμό αποτελούν οι σχέσεις συνεργασίας που έχει αναπτύξει με άλλα μουσικά ιδρύματα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνονται μέσω αυτών, αντιλαμβανόμενη ότι τα περισσότερα από τα ζητήματα που απασχολούν τη μουσική σήμερα, ενώ κρίνονται απολύτως αναγκαία για την εξέλιξή τους, δεν είναι δυνατόν να  επιλυθούν από μεμονωμένες ενέργειες.  Μεταξύ αυτών των συνεργατικών σχέσεων αξίζει να αναφερθεί η μόνιμη συνεργασία της με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.