35 χρόνια

προσφοράς

στο μουσικό πολιτισμό του τόπου

240 μουσικοί

όλων των οργάνων

στελεχώνουν τις σχολές της φιλαρμονικής.

30 εμφανίσεις

και συναλίες

κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις του νησίου μας

Δωρεάν Εγγραφές

για κάθε μέλος

σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά σωματεία της χώρας.

Φωτογραφίες